Fotovoltaické systémy

 
     
 

Popis

V budúcnosti už nebude iba jeden špecifický zdroj elektrickej energie, ale viac obnoviteľných (aj neobnoviteľných) zdrojov elektrickej energie, ktoré budú kombinované podľa potrieb našej planéty.
Fotovoltaická a veterná energia v budúcnosti zrejme získajú dominantné postavenie vo výrobe elektrickej energie.

Vďaka fotovoltaickému procesu môžu solárne články premieňať slnečnú energiu priamo na energiu elektrickú. Vzhľadom k rovnomernej distribúcii slnečného žiarenia má každá stavba možnosť vyrábať solárnu energiu lokálne. Najvhodnejším miestom k umiestneniu solárnych článkov je strecha, avšak za predpokladu správnej orientácie pre príjem slnečného žiarenia.

Možnosti priamej výroby energie zo slnečného žiarenia sú rozsiahle a stávajú sa čoraz viac nákladovo efektívne vďaka zdokonaľujúcej sa technológii a stúpajúcim cenám za elektrickú energiu vyrábanú z konvenčných zdrojov, akými sú fosílne palivá.

Výhody

  • Táto technológia sa dá využiť kdekoľvek, nakoľko slnečné žiarenie je prítomné všade
  • Zariadenia na výrobu energie je možné vždy inštalovať v blízkosti miesta jej spotreby, a preto je eliminovaná jej strata pri distribúcii a doprave
  • Veľkosť zariadenia je možné ľahko prispôsobiť potrebám a dostupným zdrojom
  • Nevzniká žiadne prevádzkové znečistenie, žiadne uvoľňovanie plynov, žiadny odpad, žiadne riziko ujmy na zdraví
  • Je potrebné len malé množstvo opráv, pretože nie sú používané žiadne pohyblivé diely
  • Energiu je možné vyrábať lokálne a podporovať energetickú striedmosť za účelom vyváženia energie vyrobenej a spotrebovanej

Nevýhody

  • Strecha budovy musí byť vhodne orientovaná, čiže smerovať na juh
  • Táto technológia je v súčasnej dobe nákladná, aj keď tieto náklady stále klesajú

Základné princípy Ekonomika
Kritériá Ďalšie informácie
Inštalácia