Základné princípy

 
     
 

K fotovoltaickému procesu dochádza vtedy, keď slnečné žiarenie dopadá na povrch materiálov, nazývaných polovodiče, a premiestňuje tak niektoré z elektricky nabitých častíc z ich obežnej dráhy okolo atómového jadra. Keď sú k týmto polovodičom pridané vhodné prímesy, elektrické častice sa zhlukujú na jeden povrch a indukujú tak elektrický prúd.

Energia zo slnečného žiarenia sa premieňa na elektrickú energiu bez akýchkoľvek pohyblivých dielov alebo hluku.

Každý článok generuje veľmi malé množstvo elektriny. K získaniu silnejšieho elektrického prúdu a pre zvýšenie výstupného výkonu sú články zapojené sériovo tak, aby vytvárali veľké fotovoltaické panely. Vzhľadom k extrémnej tenkosti a krehkosti sú tieto články chránené proti poveternostným podmienkam obalom a tabuľou pevného skla. Panely sú zvyčajne obdĺžnikové a niekoľko centimetrov hrubé. Môžu byť začlenené do konštrukčného materiálu.

DIAGRAM

BIPV (= vstavaná fotovoltaika) sa vzťahuje k stavebným súčastiam, ktoré naviac produkujú elektrinu

Kritériá Ekonomika
Inštalácia Ďalšie informácie