Kritériá

 
     
 

Fotovoltaicky získavať energiu je možné, ak:

  • Je strecha orientovaná medzi juhovýchodom a juhozápadom, najlepšie však priamo na juh
  • Je uhol sklonu medzi 0° (rovná strecha) a 90° (fasáda), najlepšie však 30°
  • Je v mieste inštalácie cez deň málo tieňu

Pôsobenie zemepisnej šírky

Intenzita slnečného žiarenia záleží na vzdialenosti, ktorú prejde toto žiarenie v atmosfére; cez obed, keď je slnko najvyššie, je vzdialenosť najkratšia a žiarenie najintenzívnejšie, so západom slnka vzdialenosť narastá a intenzita klesá. Tým sa znižuje tiež výkon solárnych článkov, dochádza ku každodenným výkyvom vo výrobe elektrickej energie.

Zemepisná šírka určuje počet slnečných hodín ročne a ročnú dávku žiarenia, ktorá sa napríklad vo Francúzsku mení od 1500 kWh/ m2 v Nice do 900 kWh/ m2 v Lille.

Pôsobenie klímy

Počas slnečného dňa je možné prijímať slnečné žiarenie priamo, počas oblačných dní je žiarenia menej, pretože je rozptyľované vodnými kvapkami v oblakoch. Rozdiel medzi veľmi oblačným a veľmi slnečným dňom môže byť takmer faktor 10.

Dopady na životné prostredie

Hlavné dopady súvisia s prípravou samotných solárnych článkov, ale je možné ich minimalizovať s pomocou recyklácie odpadového materiálu. Ďalší odpad je vizuálny, nakoľko fotovoltaické moduly je vidieť na strechách budov. Pri ich vhodnej inštalácii však môžu taktiež aj vylepšiť estetický vzhľad budovy.

Inštalácia Ďalšie informácie
Ekonomika