Kritéria

 
     
 

Působení klimatu

  • tepelná čerpadla jsou nezávislá na klimatu, pokud je jako zdroj využívána země či voda díky velké tepelné energii Země
  • biomasa závisí na dostupnosti slunečního záření, které reguluje její růst; celkový vzrůst tím však není ovlivněn, protože plodiny dozrávají po dobu mnoha měsíců až let
  • vítr se po dobu od několika vteřin až hodin mění co do směru i rychlosti, je tedy nezbytné použít též nějaký záložní zdroj, jako například síťové připojení či baterie
  • solární ohřev vody vrcholí při silném slunečním světle a když je slunce vysoko na obloze; výhřevnost klesá při sestupu slunce na nebi a je též nižší v zimě, kdy je slunce celkově níže
  • stejně jako u ohřevu vody výkon solárních článků vrcholí, když je slunce nejvýše na obloze a snižuje se s jeho západem; v zimě je výkon nižší než v létě

Dopady na životní prostředí

Skleníkové plyny - solární články, solární ohřívače vody či větrné turbíny na nich nemají žádný podíl; částečný podíl nese tvorba elektřiny nutné k provozu tepelných čerpadel; podíl biomasy záleží na množství, které je spáleno.

Visuální dopady jsou minimalizovány, pokud je technologie obnovitelného zdroje energie zabudována do konstrukce stavby a je její součástí, jako například fotovoltaické desky namísto klasické střešní krytiny.

Instalace Další informace
Ekonomika