Ekonomika

 
     
 

Pasivní solární technologie jsou nejlevnější díky nejnižším pořizovacím nákladům a žádným provozním nákladům. Skutečné náklady budou záviset na typu montáže, konstrukci a fasádě vnějších zdí a možnostech zlepšení přirozené ventilace. Existuje řada místně či celostátně dostupných firem, které se touto prací zabývají. Mnohé ze zařízení si může vlastník budovy nainstalovat sám.

Stejně tak jako jsou pasivní solární prostředky výhodné k redukci slunečního záření v horkém klimatu v letním období, je tepelná izolace nákladově velice výhodná u budov s vysokými tepelnými ztrátami.

Tepelná čerpadla jsou nákladově výhodná, pokud je stávající vytápění realizováno olejovými kamny, plynovými nádobami či přímo elektrickou energií. V porovnání s potrubím dodávaným zemním plynem může být tepelná čerpadla výhodná v závislosti na dostupných tarifech za elektrickou energii.

Bojlery na biomasu jsou nákladově výhodné, pokud již existuje komín nebo lze snadno namontovat vhodný odtah spalin. Na skladování dřevěných pelet je vyžadován prostor okolo dvou kubických metrů (to je dvojnásobný objem oproti skladování oleje).

Komunální výstavba/byty/sociální bytová výstavba

U komunálních budov či sociálních bytů může být výhodné použít komunální otopný systém nebo elektrizační soustavu. Pokud na místě takové systémy existují, platí pro ně stejné ekonomické nároky jako u individuálních systémů.

Další informace