Instalace

 
     
 

Různé možnosti instalací malých obnovitelných zdrojů energie do nebo na běžné obydlí jsou znázorněny na obrázku níže. Jak ukazuje obrázek, je obvykle možné instalovat více než jen jeden zdroj energie.

Střecha je nejvhodnějším místem k instalaci solárních fotovoltaických panelů či solárních panelů na ohřev vody. Pro maximální zisk solární energie by měla být šikmá střecha orientována na jih. Použití severní strany je nevhodné a západní strana je lepší než východní.

Větrné turbíny by měly být montovány alespoň dva metry nad úroveň střechy, a to buď mimo střechu nebo na samostatný sloup.

Bojler na biomasu bude vyžadovat komín a kouřovod, přičemž by mělo být využito stávajícího zařízení, je-li to možné.

Kolektor tepelného čerpadla musí být zahlouben do země či vnořen do vody, podle toho, co je využito jako zdroj. Vertikální kolektor vyžaduje méně prostoru než horizontálně položený kolektor, neboť je vyžadován pouze prostor pro vrtací soupravu.

Obrázek též znázorňuje tři pasivní solární prostředky, které redukují slunečního záření v letním období a eliminují nutnost aktivního chlazení objektu. Rolety i okenice lze montovat na většinu typů domů, listnaté stromy, jejichž listí na zimu opadá, lze vysázet na zahradě.

Pro lidi žijící na venkově či malých vesnicích by neměl být problém jeden či více těchto prostředků instalovat. Obyvatelé měst či velkoměst budou mít méně možností použít tyto technologie na jednotlivá obydlí. Pro malé skupiny domů může být však dostupná instalace malého komunálního vytápění či systémů k tvorbě elektrické energie, které by byly levnější než instalace jednotlivých systémů na samotné budovy.

Kombinace těchto technologií je neobvyklá, ale kromě pořizovacích nákladů neexistuje žádný důvod, proč by nemohla být zvažována. Solární ohřev vody je nejběžnější v jižní Evropě, biomasa ve střední a severní Evropě. Tepelná čerpadla jsou instalována po celé Evropě spolu s inverzními systémy na jihu pro chlazení v létě a na severu Evropy pro vytápění.

Větrné turbíny a solární články se mohou doplňovat, neboť sluneční záření vrcholí v létě a vítr v zimě. Pokud jsou příznivé podmínky k instalaci obou těchto systémů, mělo by to být provedeno pro maximalizaci množství vytvořené obnovitelné energie. Mezi těmito dvěma technologiemi existuje jistá součinnost, která povede k určitým úsporám na elektronických součástech.

Použitelnost obnovitelných zdrojů energie pro Váš domov

Existují určitá kritéria, která musí být před zvažováním instalace takového obnovitelného zdroje energie splněna.

 • Vytápění biomasou je možné, pokud:
  • se nenacházíte v pásmu "čistého vzduchu"
  • máte dostatek úložného prostoru ( okolo2 m2)
  • je v okolí zdroj biomasy
  • existuje v místě znalost instalace a údržby
 • Vytápění tepelným čerpadlem je možné, pokud:
  • existuje přístup k zemnímu či vodnímu zdroji (nebo vzdušnému v případě instalace na vnější zeď)
  • je tepelná izolace budovy na vysoké úrovni
  • systém tepelného čerpadla je schopný napájet stávající rozvodnou soustavu
 • solární vytápění je možné, pokud:
  • je střecha orientována na jih nebo jihozápad
  • je střecha přes den málo zastíněna, tzn. žádné vysoké stromy či budovy, které by zastínily zařízení před přímým slunečním zářením po delší část dne
  • je konstrukce střechy schopná nést další zátěž tvořenou tímto systémem
  • je nový systém možné napojit na stávající teplovodní systém
 • větrná turbína může být použita, pokud:
  • je průměrná rychlost větru vyšší než 4 m/s
  • ji lze namontovat na stranu budovy
  • by v převažujícím směru větru zařízení neomezovaly vysoké budovy nebo stromy
 • fotovoltaické články mohou být použity, pokud:
  • je střecha orientována na jih nebo jihozápad
  • je střecha přes den málo zastíněna, tzn. žádné vysoké stromy či budovy, které by zastínily zařízení před přímým slunečním zářením po delší část dne

Ekonomika Další informace