Solárny ohrev vody

 
     
 

Popis

Teplo zo slnečného žiarenia sa dá využiť k ohrevu vody. Najjednoduchší spôsob ohrievania vody je jej prúdenie v trubkách, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu. Tieto trubky sú uzavreté v plochom puzdre, nazvanom solárny vodný panel, ktorý sa dá pripevniť na strechu.

Infračervená zložka slnečného žiarenia spôsobuje ohrievanie pri dopade na svetlo pohlcujúcu plochu. Pokiaľ je táto pohlcovacia plocha tvorená radou trubiek, v ktorých prúdi voda, potom je toto solárne teplo prenášané do vody, čím vzniká solárny ohrev vody.

Typický solárny panel je 2 metre dlhý a 1 meter široký, takéto panely sa najľahšie upevňujú na strechu budovy, pokiaľ je vhodne orientovaná pre príjem slnečného žiarenia počas väčšiny dňa.

Výhody

Výhody solárneho ohrevu vody sú:

  • K čerpaniu vody cez solárny kolektor je potrebný iba jeden externý zdroj energie
  • Zachytenie energie zo slnečného žiarenia, ktorá by inak ostala nevyužitá
  • Zanedbateľné znečistenie životného prostredia
  • Na základe umiestnenia je možné až na 60 % nahradiť spotrebu teplej vody

Nevýhody

  • Možné vizuálne dopady na okolie
  • Menej teplej vody v zime než v lete
  • Výkon závisí na podnebných podmienkach

Základné princípy Ekonomika
Kritériá Ďalšie informácie
Inštalácia