Základné princípy

 
     
 

Základnými prírodnými procesmi využívanými v solárnom ohreve vody sú prúdenie tepelnej energie spojené so slnečným žiarením, vedenie a prenos tepla. Ak svieti slnko na solárny kolektor, pohlcuje kolektor tú najväčšiu časť slnečného žiarenia. Tieto základné odozvy na slnečné žiarenie ovplyvňujú dizajn solárneho kolektoru, voľbu materiálov a umiestnenie kolektoru pre zaistenie teplej vody pre danú domácnosť.

Teplo prúdi z teplejšieho do chladnejšieho prostredia vďaka slnečnému žiareniu, vedeniu a prenosu tepla. Slnečné žiarenie ohrieva absorpčnú dosku; súčasne sa vďaka vedeniu tepla ohrieva vzduchový priestor medzi absorpčnou doskou a skleneným krytom kolektora, zatiaľ čo je teplo prenášané medenou trubkou do prúdiacej vody.

(obr. - /v smere hodinových ručičiek./ Plochý kolektor, leštený rám, zasklenenie, výstupná prípojka, izolácia, absorpčná doska, prietokové trubky, puzdro, vstupná prípojka)

Menej obvyklý typ solárneho panelu na ohrev vody je založený na použití dvoch sústredných trubíc. Z vonkajšej trubice je odstránený vzduch a vďaka polkruhovému striebornému zrkadlu je sústredené slnečné žiarenie, dopadajúce na jeho povrch, nasmerované na absorpčnú trubicu, ktorá obsahuje solárnu (alebo pracovnú) kvapalinu. Aby sa zabránilo zamrznutiu počas zimy, je voda zmiešaná s určitým množstvom nemrznúcej zmesi. Toto riešenie však nie je možné aplikovať priamo, a preto je teplo prenášané do rozvodu teplej vody prostredníctvom cievky v teplovodnej nádrži.

(Obr. - /zhora dole/ - Solárna energia absorbovaná trubkou vo vnútri trubice; sklenená trubica, z ktorej bol odsatý vzduch; netoxická kvapalina; horúca para stúpa nahor; ochladená para sa zkvapaľňuje a klesá ku dnu trubky a cyklus sa opakuje)

Kritériá Ekonomika
Inštalácia Ďalšie informácie