Kritériá

 
     
 

Použitie v domácnosti

Solárny ohrev vody je možný, ak:

  • je strecha orientovaná na juh alebo na juhozápad
  • je cez deň iba málo tieňa, tzn. žiadne vysoké stromy alebo budovy, ktoré by zatienili sústavu pred priamym slnečným žiarením počas väčšej časti dňa
  • stavba strechy je schopná uniesť hmotnosť zariadenia
  • je možné túto novú sústavu pripojiť k súčasnej teplovodnej sústave

Pôsobenie klímy

Množstvo slnečného žiarenia záleží na polohe slnka na oblohe - čím nižšia je poloha slnka, tým viac energie je pohlcovanej zemskou atmosférou. Tým sa zvyšujú sledované premeny teplôt cez deň a v noci, medzi letným a zimným obdobím a medzi severnou a južnou časťou každého štátu. Počas slnečného dňa je možné prijímať slnečné žiarenie priamo, počas oblačného dňa je, naopak, prijímaného žiarenia menej, pretože je rozptyľované vodnými kvapkami v oblakoch. Bežné hodnoty sú znázornené nižšie.

 

V priebehu leta je obvykle dostatok slnečného žiarenia pre zaistenie takmer celej spotreby teplej vody v domácnostiach, zatiaľ čo počas zimy sa slnečné žiarenie na pokrytí tejto spotreby podieľa menej. Celkovo je možné v strednej Európe dosiahnuť 50 - 60 % potreby energie.

Dopady na životné prostredie

Solárny ohrev vody, ani zanedbateľné množstvo energie súvisiace s výrobou elektriny pre čerpanie vody kolektorom nemá žiadny dopad na životné prostredie.

Inštalácia Ďalšie informácie
Ekonomika