Ekonomika

 
     
 

Hlavné súčasti zahŕňajú:

  • Panel solárneho ohrievača vody
  • 2 cievky teplovodného bojlera
  • Vodné čerpadlo
  • Regulátor teploty pre zaistenie dostupnosti teplej vody v požadovanej teplote

Hlavné inštalačné náklady:

  • Montáž kolektoru na strechu
  • Výmena teplovodného bojlera obsahujúceho 1 cievku za iný, ktorý bude obsahovať 2 cievky
  • Úprava vodovodnej inštalácie

Pri dimenzovaní systému bude najefektívnejšie stanoviť veľkosť panelov podľa potrieb v letnom období; inštalácia pre štvorčlennú domácnosť bude spravidla vyžadovať použitie dvoch panelov 2 metre x 1 meter.

Ďalšie informácie