Instalace

 
     
 

Montáž

V ideálnom prípade by mal byť kolektor namontovaný tak, aby bol orientovaný na juh. Optimálny uhol sa rovná stupňu zemepisnej šírky plus 15 stupňov (obrázok 6.7). Pri rovnej streche je veľmi ľahké toto dosiahnuť. Pri naklonenej streche je kolektor obvykle montovaný paralelne so strechou, pri nových stavbách môže tvoriť súčasť strechy. Ak je možné upravovať uhol kolektoru, potom bude optimálny uhol 30° pre letné obdobie a 70° pre zimné obdobie. Kedy je slnko nižšie na oblohe.

Je nutné, aby konštrukcia strechy mohla niesť ďalšiu záťaž, ktorá bude spôsobená hmotnosťou solárneho kolektoru, v opačnom prípade bude zrejmé nutné použiť ďalšie nosné prvky. To je jedna z ďalších vecí, ktoré bude musieť Váš montér preveriť.

Pripojenie do rozvodu teplej vody

Ak má byť so nastávajúceho systému vložený solárny ohrievač vody, teplovodný bojler bude musieť mať 2 cievky pre prenos tepla; jednu na prenos tepla zo solárneho vodného kolektoru a druhú pre pomocný ohrievač vody. To umožní udržovať teplotu teplej vody v prípade, že solárne žiarenie nebude k jej ohrevu dostatočné.

 

(Obr. - /v smere hodinových ručičiek/ - Bojler; Solárny vodný kolektor; Čerpadlo; Prívod studenej vody; Teplovodný bojler)

Ekonomika Ďalšie informácie