Ekonomie udržitelné spotřeby energie

 
     
 

Hlavní příčinou globálního oteplování jsou skleníkové plyny shromažďující se v zemské atmosféře. Hlavní strategií musí být nižší spotřeba energie, zejména té, která vznikla spalováním fosilních paliv, a její účinnější využití pouze v nutné míře.

Vzhledem k tomu, že 40% veškeré energie je spotřebováváno domácnostmi, může každý udělat něco proto, aby snížil její spotřebu a využíval energii efektivněji. Jak je rozebíráno v následujícím modulu, některé kroky mohou vést k úsporám energie při nulových nákladech, jako například zhasínání světel v případě nepřítomnosti. Další opatření jsou nízkonákladová, například používání úsporných žárovek. Energeticky efektivní zařízení a přístroje vyžadují vyšší počáteční investice, účinnější spotřeba energie však povede k nižším provozním nákladům a nižší míře znečištění.

Úspora energie šetří finanční prostředky i životní prostředí

Stojí za povšimnutí, že u mnoha zdrojů energie platí uživatel pouze část nákladů - externí náklady, jako jsou ty na životní prostředí, sociální či zdravotní, nese celá společnost. Politikou EU je přenést tyto náklady z beder společnosti na uživatele; to znamená, že uživatel by měl platit celé náklady.

Třetím krokem v rozvoji udržitelné energetické politiky je využít obnovitelných zdrojů energie, které jsou velmi rozšířené a v přírodě bohatě zastoupené a nepodléhají žádným omezením. Potenciál využívání takových zdrojů pro domácnosti v malém měřítku je obrovský a tvoří náplň dalších webových modulů.

Další informace:

www.uspornespotrebice.cz

www.reccr.cz

www.svn.cz

Další informace: