Čerpání zdrojů

 
     
 

Zvýšená poptávka po ropných produktech vede k problémům dodavatelů, neboť starší a rozlehlejší pole jsou nahrazována menšími, ze kterých je obtížnější ropu získávat. Očekává se, že těžba ropy bude vrcholit do 5 let a těžba zemního plynu do 15 let.

 

Zdroj: Sdružení pro studii vrcholu těžby ropy a zemního plynu - www.peakoil.net

(obr. - Obraz obecného čerpání; Profily produkce ropy a zemního plynu; Základní případ 2005; legenda - Běžná ropa, Těžká ropa, Oceánská, Polární, Zkapalněný zemní plyn, Zemní plyn, Nezkapalněný zemní plyn)

Zvyšující se životní standardy ve všech částech světa a vyšší mobilita navíc vedla k poptávce po fosilním palivu, které není dále udržitelné. Vzhledem k tomu, že ropa a zemní plyn pokrývají zhruba 60% naší energetické potřeby, tyto rychle se blížící vrcholy budou mít negativní dopad na možnosti další výroby elektrické energie stejně jako na možnosti vytápění našich domovů.

Jaderná energie může hrát roli v budoucích dodávkách energie, není však schopná nahradit fosilní paliva jako stávající energetické zdroje. Ty však příliš trpí jejich omezující se zásobou v zemské kůře, která je již velmi malá. Fúzní energii je stále ještě třeba demonstrovat v komerčním rozsahu, ale stejně jako jaderná energie však nemůže sloužit jako náhrada za fosilní paliva.

Jediným udržitelným řešením je snížit spotřebu energie, využívat energii účinněji a nahradit fosilní paliva obnovitelnými zdroji energie všude, kde je to možné.

Koloběh uhlíku

Skleníkové plyny a globální oteplování

   

Ekonomie udržitelné spotřeby energie

Další informace