Kontakt

     
 

Vitajte!

 
     
 

Táto internetová stránka Vám pomôže identifikovať aktivity, ktorými môžete prispieť k ochrane životného prostredia, k obmedzeniu skleníkového efektu a ku zníženiu produkcie skleníkových plynov.

Ideálnym miestom pre využitie obnoviteľných zdrojov energie sú aj miesta jej spotreby, napríklad budovy. Práve preto sa na týchto stránkach venujeme možnostiam využitia obnoviteľných zdrojov energie v domoch a v domácnostiach, kde môžu slúžiť ako zdroj tepla alebo chladu, ako zdroje teplej vody a elektrickej energie.

Zatiaľ čo v súčasnosti pochádza väčšina využitej energie z fosílnych palív, ako sú uhlie, zemný plyn a ropa, prechod na obnoviteľné zdroje energie umožní využitie ich služieb bez zvýšených negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zároveň tým šetríte vlastné finančné prostriedky, energiu a znižujete množstvo znečistenia, ktoré je spojené s výrobou a spotrebou energie.

Pre školy máme k dispozícii sadu praktických aktivít zameriavajúcich sa na možnosti predchádzania klimatickým zmenám za využitia obnoviteľných zdrojov energie. Prevencia klimatických zmien je dôležitá súčasť Desaťročia vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj, iniciovaného organizáciou UNESCO. Pokiaľ máte záujem o konkrétnu účasť na týchto aktivitách, prosím, kontaktujte nás.