Kritéria

 
     
 

Použití v domácnosti

Vede se mnoho diskuzí o tom, zda tyto malé mikrovětrné turbíny (>2.5KW) mohou vůbec přispívat ke snižování emisí anebo výše účtů domácností. To zřejmě záleží na tom, zda byla turbína správně umístěna, a na množství elektřiny spotřebované danou domácností, kterou chcete napájet. Proto je při rozhodování, zda je taková turbína pro Vás vhodná, důležité znát své potřeby elektrické energie a využít tyto informace ke správnému dimenzování turbíny.

Vhodnost jakékoli konkrétní mikrovětrné turbíny a to, jakou měrou se tato turbína může podílet na snižování množství nakupované elektrické energie, záleží na tom, jak efektivně energii využíváte. Například, pokud necháváte spotřebiče zapnuté (nebo v pohotovostním režimu), používáte produkty s nízkou účinností a běžné žárovky, potom turbína s výkonem 1kW pravděpodobně nebude schopna pokrýt Vaše nároky na elektrickou energii. Jste-li však energeticky uvědomělí, používáte účinné spotřebiče a úsporné žárovky, potom by mohla turbína o 1kW Vaše základní nároky na elektrickou energii pokrýt.

Působení klimatu

Je zřejmé, že množství elektrické energie generované větrnou turbínou záleží na rychlosti a hustotě, s jakou se vzduch v dané oblasti pohybuje, neboli tzv. na větrném zdroji stanoviště. To znamená, že oblasti v blízkosti pobřeží budou těžit ze silnějšího zdroje větru než ty ve vnitrozemí. Vzhledem k tomu, že krajinný ráz ovlivňuje klimatické systémy, musí být tento fakt zohledněn při lokalizaci turbíny v krajině.

Dopady na životní prostředí

Hluk
Turbíny v provozu produkují pouze nízkou hladinu slyšitelného hluku.

Vizuální dopady
Někteří lidé shledávají vizuální dopady větrných turbín jako nepřípustné, zejména pokud jsou turbíny v či poblíž oblastí historického/krajinného významu.
Dopady na zvěř

Existuje riziko ohrožení ptáků či hmyzu, který může vlétnout do turbíny, i když pravděpodobnost, že by k tomu došlo, je velmi malá.

Instalace Další informace
Ekonomika